Velkommen til Rivningsgruppen AS

Rivningsgruppen AS ble stiftet 14.05.2007 og har adresse Bønsdalen Industriveg 30, 2073 Bøn i Eidsvoll.

Rivningsgruppens ambisjoner som bedrift  er å ivareta miljøet gjennom å bidra med gjenvinning av alle typer skrapjern og metaller, betong og oljer etc., som ved demontering/sanering, blir levert til godkjente deponier. Alle våre kunder vil få dokumentasjon på dette ved avsluttet jobb.

Rivningsgruppen har skraphandlerbevilling og kan motta eller hente "skrap" etter avtale. Kontorlokalene er etablert i en gammel, men nyoppusset trafostasjon, i trivelige og luftige lokaler med alle fasciliteter. Bygget er i 3 etasjer, med kontorer i 1. etasje, kjøkken og konferanserom i 2. etasje.

Rivningsgruppen har til sammen 7 ansatte, hvorav 3 er i administrasjonen og resten ute på oppdrag av forskjellig art.
Vi har ansatte med kurs for asbestsanering.


Stor tometareal

Stort tomteareal

Rivningsgruppen disponerer et stort tomteareal, med avdeling for maskinpark, verksted og mottak for varer, samt en nylig opparbeidet tomt for lagring av trevirke, og med et flisbygg på 1080m2 satt opp på en betongplate på ca 3000m2. Andelva renner langs med området og vi forsøker å ivareta "idyllen" ved å sette opp et langsgående gjerde med innslag av trær, som etter hvert vil vokse seg inn i den naturskjønne omgivelsen.

 

 
Fornying av Norge

Fornying av Norge

Like viktig som å bygge opp ny industri og annen næringsvirksomhet, er det å avslutte en virksomhet på en ryddig og kontrollert måte."
Alle næringsdrivende har et ansvar for at gamle og utrangerte installasjoner ikke blir stående og forfalle. Det er til fare for mennesker og dyr i miljøet og det er til stor skade ved at det avgir gasser, væsker og andre forurensninger til luft, vann og grunn. Rivningsruppen snakker miljø og har tatt mål av oss til å være den foretrukkede partner, når det blir snakk om demontering, destruering, riving og fjerning av diverse installasjoner.