Vår visjon

  • Rivningsgruppens arbeidsmiljø skal stimulere til aktivt engasjement, arbeidsglede og humør.
  • Vi skal alltid opptre med respekt og ansvarlighet.
  • For oss er det selvsagt å representere kvalitet, ærlighet og tillit.
  • Vårt arbeid skal bidra til forbedring og fornying og ivareta miljøet.
  • Vi skal bidra for å opprettholde kvalitet, kompetanse og verdiskapning.
  • Vi verdsetter initiativ, handlekraft og mot.
  • Ingen jobb er for liten.
 
         Vi støtter hverandre med samarbeid, kommunikasjon og forståelse.